TNO-onderzoek legt bom onder modal shift-beleid

(sic TNO) “zullen de transportkosten voor het wegvervoer naar verwachting halveren” ? Hier geldt hetzelfde als voor andere vervoersdragers – de begrenzing zit hem in de infrastructuur. Het is niet de chauffeur of schipper die ruimte inneemt op het wegen of waternet – het is de vrachtwagen en het schip en of die vrachtwagen nu

BESC / ECTN – GUINEE

First of all, we hope that you, your Families and the employees in the respective organizations are all in good health. Here some news. The Guinean Shippers Council and the Ministry of Transport of the Republic of Guinea took ownership over the BESC/ECTN process. The new procedure brings some new positive elements forward; The ECTN

BESC / ECTN – GUINEE

Tout d’abord, nous espérons que vous, vos familles et les employés des organisations respectives êtes tous en bonne santé. Voici quelques nouvelles. Le Conseil des chargeurs guinéens et le ministère des transports de la République de Guinée ont pris en charge le processus BESC/ECTN. La nouvelle procédure apporte quelques nouveaux éléments positifs ; La procédure

Haven Antwerpen zoekt oplossing voor lange wachttijden binnenvaart – ECHT?

Het lange wachttijden probleem is niet nieuw, het enige dat veranderd is de duurtijd van de vertragingen. Het probleem wordt ook niet opgelost omdat alle stakeholders – met uitzondering van het Havenbedrijf – niet de intentie hebben zich te engageren tot fundamentele en structurele oplossingen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft haar rol als Publieke Autoriteit maximaal

Optimalisatie Containerbinnenvaart – Welke “Pudding”?

Neem Uw tijd, zet er een mug koffie bij en leun achterover want het is flink onderbouwde lectuur. Week 25 was de week van de Binnenvaart in Antwerpen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf had conform de actieplannen die ze hebben afgesproken met een aantal sleutel actoren (dat noemt men “stakeholders”), het BTS – Barge Traffic System –

En dan is er ook nog Contargo

https://www.contargo.net/en/news/2018-04-25_congestion_in_rotterdam_/ En weer laat mijn buikgevoel me niet in de steek. Ik zei het al: “(maar ik heb ook wel de reputatie een beetje naïef te zijn ?)”. Hoe hoog reikt arrogantie om meer dan de helft van twee wereldhavens te blacklisten. Als deze actie van Contargo – in Fahrgemeinschaft met H&S, marktverstorend is in

Antwerp port community – action plan for containerised inland shipping

The press release of the Port Authority starts promising. “All stakeholders involved in the port of Antwerp signed today… “. The key lies especially in the “All” and it goes further. “With the support of the maritime terminals involved, the barge operators, shipping companies, shippers, forwarders, NxtPort, CEPA, the Flemish government, the Flemish Waterway, Alfaport-Voka