MSC buys Bolloré Africa

€ 5.7 billion is the MSC bid for 100% of Bolloré Africa Logistics which has now been accepted. It covers all transport and logistics activities in Africa. The Swiss-Italian – Aponte family group got access to the data room and started audits and contractual negotiations. Employee representatives of both groups have also agreed after successful

Dringend meer containercapaciteit voor de Antwerpse Haven’

A Simple Mind Viewer’s…. of KIS (Keep It Simple) Als Jacques Vandermeiren pleit voor meer containercapaciteit is de vraag niet hoeveel maar waar en hoe. Is er nog voldoende oppervlakte tussen de Nederlandse grens en het Antwerps Havengebied om voldoende opslagcapaciteit te creëren ? Moet de uitbreiding zich dan enkel focussen op kadecapaciteit – want

ULCS’s, het verliezen van containers en de Suez Crisis.

ULCS (Ultra Grote Containerschepen) Zal dit de eye-opener en wake-up call zijn voor de container scheepvaart industrie? Waarschijnlijk niet, maar het geeft wel aanleiding tot enige reflectie over het concept van ULCS’s en schepen van meer dan 20.000 TEU. Wat ik kan delen uit mijn ervaring. In 1999-2000 hadden we een ontmoeting met de ingenieurs

ULCS’s, loosing containers and the Suez Crisis.

ULCS (Ultra Large Container Ships) Will this be the eye-opener and wake-up call to the container shipping industry? Not likely but it does allow for some reflexion over the concept of ULCS’s and 20.000 ++ TEU vessels. Some history I can share from my experience. In 1999-2000 did we meet up with the engineers of

TNO-onderzoek legt bom onder modal shift-beleid

(sic TNO) “zullen de transportkosten voor het wegvervoer naar verwachting halveren” ? Hier geldt hetzelfde als voor andere vervoersdragers – de begrenzing zit hem in de infrastructuur. Het is niet de chauffeur of schipper die ruimte inneemt op het wegen of waternet – het is de vrachtwagen en het schip en of die vrachtwagen nu

BESC / ECTN – GUINEE

First of all, we hope that you, your Families and the employees in the respective organizations are all in good health. Here some news. The Guinean Shippers Council and the Ministry of Transport of the Republic of Guinea took ownership over the BESC/ECTN process. The new procedure brings some new positive elements forward; The ECTN

BESC / ECTN – GUINEE

Tout d’abord, nous espérons que vous, vos familles et les employés des organisations respectives êtes tous en bonne santé. Voici quelques nouvelles. Le Conseil des chargeurs guinéens et le ministère des transports de la République de Guinée ont pris en charge le processus BESC/ECTN. La nouvelle procédure apporte quelques nouveaux éléments positifs ; La procédure