Haven Antwerpen zoekt oplossing voor lange wachttijden binnenvaart – ECHT?

Het lange wachttijden probleem is niet nieuw, het enige dat veranderd is de duurtijd van de vertragingen. Het probleem wordt ook niet opgelost omdat alle stakeholders – met uitzondering van het Havenbedrijf – niet de intentie hebben zich te engageren tot fundamentele en structurele oplossingen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft haar rol als Publieke Autoriteit maximaal ingevuld. BTS, Consolidatie Hub’s met subsidies en partijen rond de tafel brengen zijn tot op zeker hoogte succesvol. Zij speelt haar rol als facilitator maar kan verder weinig doen, alhoewel…. Wat de andere stakeholders – lees rederijen en terminals – betreft is het een ander verhaal. Om één van de betrokken binnenvaart scheepseigenaars te citeren: “Het interesseert ze geen fu…”

Het expertise kantoor SEASC4U leverde in April 2014 een studie af waarin met feiten en cijfers de stand van zaken werd weergegeven, maakte conclusies en aanbevelingen. De studie werd afgeleverd aan de CEO’s van de Terminals MPET, DP World, PSA, APM Terminals, ECT en het Rotterdams en Antwerps Havenbedrijf, de reders CMA-CGM, Maersk en MSC en voor de binnenvaartsector aan ICBO. Ze was Pro-Bono.

Niets, ik herhaal, niets van de conclusies en aanbevelingen werd weerhouden.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf

8/10. Met de 5 actiepunten heeft het Havenbedrijf binnen haar bevoegdheden en mogelijkheden oplossingen gefaciliteerd. Toch moet o.a. BTS beter kunnen maar het engagement van de stakeholders staat op een laag pitje. Wat kan het GHA afdwingen? Digitaliseren en het engagement van NxtPort is veelbelovend maar is ook hier weer afhankelijk van de stakeholders. Bundeling via consolidatiehubs is ingevoerd maar de vraag is of het voldoende is en of het blijft duren wanneer de subsidies wegvallen. CEPA is na de debacles van de laatste jaren – en dan vooral in de zomermaanden –  eindelijk wakker geschoten en werkt hard aan het Havenarbeiders contingent. Juli en Augustus zijn de lakmoesproef. Aanleg van Dedicated Ligplaatsen ????? Ik kom er op terug bij De Terminals.

ICBO

?? Heel actief (sic.) Mijn verontschuldigingen aan de wel bedoelende bestuurders, maar als de laatste “nieuwsbrief” dateert van 25 november 2017 kunnen we niet echt spreken van “kort op de bal spelen”. Als we het ledenbestand overlopen dan verwijs ik naar De Barge Operatoren. Als de leden – misschien op een enkele uitzondering na – geen interesse noch belang hebben bij een verbetering van de situatie, dan kan men nog een zillion Intentieverklaringen officieel tekenen en publiceren, maar dan blijft het dode letter.

De Barge Operatoren

Nog steeds is de binnenvaart sector één van de meest gefragmenteerde van Europa. Als we de leden van ICBO overlopen – en die is best wel representatief – dan zien we dat die operatoren bijna allemaal ook Inland Terminal operatoren zijn. Daarmee hebben ze een stevige greep op de intermodale keten. Niet de congestie in de havens is hun probleem – die verhalen ze door middel van een congestietoeslag op de goederen. Het echte probleem is voor hen de modal shift welke die congestie veroorzaakt en het effect op de beladingsgraad van de schepen. Veel goederen kunnen geen 3 dagen wachten met risico dat ze de aansluiting aan het zeeschip missen. Bij import ligt het iets minder gevoelig maar de goederen gaan toch kiezen om hun containers via de weg te vervoeren. De Barge Operatoren schuiven de roetpiet door naar de Terminals.

De Reders

Het is niet hun probleem (sic.). Ze hebben een aanzienlijk deel van hun 20.000 TEU in de haven gedumpt en laten het dan over aan de landzijde om er verder hun plan mee te trekken. Samenwerken of consolideren zien ze ook al niet zitten omdat “de concurrentie zich vandaag meer op het land dan op zee” afspeelt. Voorstellen om gezamenlijk een EBS (European Barge Shuttle – copy / paste ERS – European Rail Shuttle) concept uit te werken en controle te nemen over de keten is ook al niet interessant – te veel resources en te weinig return. De Reders keren het gegeven de rug toe en weigeren verantwoordelijkheid te nemen. Tot zover hun engagement naar een duurzame transportketen.

De Terminals

Er is sinds 2014 niet veel veranderd. Laat andere stakeholders maar de hete kolen uit het vuur halen. De consolidatiehubs komen tegemoet aan de suboptimale inzet van resources op de terminals en verminderd het aantal aanlopen waardoor de kadebezetting verbeterd. Winst dus voor de Terminals. Aan de hand van cijfers werd duidelijk dat één bepaalde terminal nood had aan 3 permanente en exclusief aan binnenvaart toegewijde kade capaciteit van totaal 400 meter. Op andere terminals was de nood aan toegewijde binnenvaartkade capaciteit vergelijkbaar. Er is sinds 2014 quasi niets veranderd en investeringen in voldoende aangepaste binnenvaart kade capaciteit is zero.

In dezelfde studie wordt verwezen naar het EBS (European Barge Shuttle) concept. De Terminals zijn “The Spider in the Web” en bevinden zich in de beste positie om E2E controle te nemen over de containers welke ze behandelen. Door de container vanaf aan boord stuwage te koppelen aan een stackplaats op een binnenlandse terminal kunnen ze door eigen procescontrole hun operaties in zowel de zeehavens als de binnenhavens optimaliseren. Daarvoor moeten ze niet enkel investeren in binnenlandse faciliteiten maar ook bereid zijn hun lokale zeehaven ego’s opzij te zetten en samenwerking te zoeken. EBS is een inkoopproces en raakt niet aan het verkoopproces waarbij de individuele terminals commercieel onafhankelijk blijven maar door samenwerking hun marges verruimen zonder de klanten / gebruikers te penaliseren. Het stelt hen ook in staat minder afhankelijk te zijn van markt monopoliserende binnenvaart operatoren.

Conclusie

Ik herhaal de conclusies welke in April 2014 met alle belanghebbenden werd gedeeld:

“Alleen als we een open geest houden en ons richten op de werkelijk belangrijke doelstellingen om onze multimodale en logistieke activiteiten op een duurzame manier te ontwikkelen met empathie voor toekomstige generaties, zullen we in staat zijn om de motor geolied en in beweging te houden. Het transport van 45% per Barge in 2035 is een minder dan ambitieuze doelstelling – we kunnen en moeten het beter doen en deze doelstelling veel eerder bereiken. Het vervoer van goederen over de binnenwateren is een sleutelfactor voor de mogelijke oplossingen, waarbij we zien dat de huidige infrastructuur van kanalen en rivieren enerzijds en het laadvermogen van de binnenschepen anderzijds alle mogelijkheden bieden om de doelstellingen van de huidige en toekomstige duurzame logistieke oplossingen te bereiken. Een platform dat People, Profit en Planet in evenwicht brengt, vormt een solide basis voor dergelijke ontwikkelingen. Deze studie levert een bescheiden bijdrage.”

Ze hebben het nog altijd niet begrepen.

A.P.Moller-Maersk to accelerate growth in logistics & Services through further integration

Back to the Future !! It feels SO GOOD to see Maersk returning to the visionary and innovative strategy implemented by Flemming Jacobs in 1990 and initiated by yours truly by letting the Line take control over synchromodal operations by creating Maersk Intermodal Europe – MIE in Antwerp under the Maersk Group Services umbrella. Inland Navigation services and ERS – European Rail Shuttle and later ERS Railways moving over 70 dedicated Maersk trains per week to all corners of the European continent.

Was it a smart move after the Sealand acquisition to set-up a separate business unit for Terminals? Yes as transparency over terminal operations was close to non-existing. Was the next move by creating APM Terminals as independent Terminal Operating Company the right decision? Maybe as it surely optimised asset utilisation on Terminals by also accepting other container carriers. Was transferring “Inland Services” from the operation centres to APM Terminals a good move? Absolutely not. They had no clue what to do with it, they wanted to only focus on their so-called “core business” and started selling-off all these land-based activities. Sell ERS Railways, sell inland terminals such as Neuss, sell trucking companies etc… And now back to the future.

Yet one can wonder why in this direction and not using the Terminals as spider in the web. There is one straight line between one port and another port and today the Big-5 can hardly differentiate on the ocean product which is why they slot-swap and operate in VCA’s. Terminals are expensive assets and need to be able to minimise their CAPEX in order to optimise the product they treat. Why have Terminals not developed in inland gate and storage facilities – so called “extended gate” and take control over their “stacking area’s” on inland facilities. Why did terminals not enter into synchromodal product development offering their customers optimised flows neutralising the 22,000 TEU nightmares. Is this again a missed opportunity for the Terminals to secure customer bonding? Time will tell and see you on the next move.

Optimalisatie Containerbinnenvaart – Welke “Pudding”?

Binnenvaart Antwerpen

Neem Uw tijd, zet er een mug koffie bij en leun achterover want het is flink onderbouwde lectuur.

Week 25 was de week van de Binnenvaart in Antwerpen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf had conform de actieplannen die ze hebben afgesproken met een aantal sleutel actoren (dat noemt men “stakeholders”), het BTS – Barge Traffic System – een upgrade gegeven en de Havengemeenschap uitgenodigd om hiervan op een infosessie kennis te komen nemen. Aangezien ik geen intensief BTS gebruiker ben, geen barge operator en ook geen container terminal en enkel de belangen van een aantal binnenschippers vertegenwoordig werd mij met aandrang verzocht om van die infosessie weg te blijven. Ik zou er toch niets van begrijpen. Toch dekte de infosessie een veel ruimer vlak. Het was een “Informatiesessie Actieplan Containerbinnenvaart” waar de onderwerpen Resources, Samenwerking & Planning, Bundeling, Digitalisering en Randvoorwaarden werden toegelicht. Weer een extra gaatje in mijn agenda ?.

Modal Shift – Mental Shift? Er was eens een Centraal Boekingsplatform… in 2014. Het werd in 2016 door het Havenbedrijf, VEA & Co over het doopvont gehouden – zie ook in mijn blog en mijn orakel waarom ik vreesde dat het een doodgeboren kind zou blijken. Ik heb tot mijn grote spijt alweer gelijk gekregen. Ik voorspelde dat het niet volledig openstellen en het gebrek aan transparantie van het Centraal Boeking Platform de voorbode van een aangekondigde dood zou zijn. Het Centraal Boeking Platform is intussen een zachte dood gestorven. Zijn er gelijkenissen met de recente ontwikkelingen rond het binnenvaart project van Antwerpen?

Wat is er zo al allemaal nieuw in onze Antwerpse Binnenvaart Haven? Laten we de Informatiesessie eens overlopen.

De Container Terminals.

De container terminals zullen een minimum aantal ploegen per shift reserveren voor containerbinnenvaart

 • MPET: 2/2/1 ploeg(en) in resp. 1e, 2e & 3e shift
 • PSA: 2 ploegen per dag per terminal
 • DPW: 1/1/1 ploeg in resp. 1e, 2e & 3e shift

Dikke proficiat. Wel een klein vraagteken met betrekking tot ligplaatsen. Zijn er ook de nodige ligplaatsen gereserveerd? En voor welk type schepen? 40% van de aanlopen zullen binnenvaartschepen zijn met > 30 moves. Volgens de 2017 cijfers van het Havenbedrijf wordt Antwerpen bediend met 222 Container Barges per week. De Container binnenvaart wordt bediend door CEMT Class Va schepen met als afmetingen 110 x 11,40 meter. DP World heeft zich al geëngageerd tot bijkomende investeringen in kadecapaciteit. Hebben de andere Container Terminals dat ook gedaan? Die 222 container barges hebben gemiddeld meer dan 30 moves en de gemiddelde laad/los productiviteit is 30 moves/ uur. Reken maar uit.

Enkel de grote terminals zijn BTS plichtig dus wat met binnenvaart schepen die containers hebben voor andere terminals (Sea-Invest 700, ACT, ATOS, Euroports 524, Zuidnatie etc…)  er staan in het Havenbedrijf 24 terminals geregistreerd die binnenvaart aanbieden). In het charter verwijst men naar art. 3.6 van de Gemeentelijke Havenpolitieverordening;

Artikel 3.6.1 – BTS +HO Alle binnenvaart-en terminaloperatoren moeten hun termijnaanvragen en planning voor het lossen en laden van containers op correcte wijze via het BTS registreren.

Waarom geldt de Gemeentelijke Havenpolitieverordening enkel voor de 4 container terminals? Zal het werken als slechts 4 van de 24 terminals BTS gaan gebruiken? Hoe gaan de andere 20 terminals hun planning moeten doen? En welke impact zal dit hebben op de ligplaats planning van de 4 “grote” terminals?

Eerste gelijkenis met het Central Boeking Platform verhaal; beperkt aantal participerende Terminals waarbij 85% van de Antwerpse terminals niet in het BTS-verhaal zitten.

De Container Operatoren 

En wat met de binnenvaart operatoren.? Het BTS-charter bepaalt de procedures voor Dag -2, Dag -1 en Dag D. Dat vereist een zeer strikte planning. De gemiddelde vakbekwaamheid van de Barge planners en het totaal gebrek aan samenwerking tussen de operatoren kennende ben ik echt benieuwd hoe dat in de praktijk gaat werken. O ja, maar die worden vertegenwoordigd door ICBO – International Container Barge Operators. Het laatste nieuwtje dat je bij ICBO kan vinden dateert van 25 november 2017. Ze vertegenwoordigen 11 leden waaronder o.a. Contargo, H&S, Danser, BCTN die wel voor een redelijk volume staan. Maar door wie worden de overige 48 geregistreerde c.q. 80% binnenvaart operatoren vertegenwoordigd? Of gaat het havenbedrijf dan toch art. 3.6 van de Havenpolitieverordening afdwingen aan ALLE Binnenvaart- en Terminal Operatoren? Eerst zal ICBO – lees de 11 operatoren – een “proefproject preplanning” lanceren waarbij ze een samenwerking & uitwisseling van volumes ifv minimum callsize nastreven vóór de barge in de haven aankomt. Die samenwerking & uitwisseling moet tot stand komen op de 5 vooropgezette achterland corridors. Dat wordt dan aangevuld met twee “Transferriums” in de Haven voor callsizes van <30 moves. Benieuwd wie er op de “Marktbevraging” voor deze Transferriums zal bieden.

In BTS zijn 59 binnenvaart operatoren geregistreerd en die moeten dan samen volgende opties plannen;

 1. In het achterland op volgende vaarroutes:
  1. Corridor Albertkanaal
  2. Corridor Rijn-Maas
  3. Corridor Nederland en Midden Zuid
  4. Corridor Brussel-Schelde
  5. Corridor Terneuzen-Gent-Noord-Frankrijk
 2. In de haven van Antwerpen:
  1. op linkeroever
  2. op rechteroever

Tweede gelijkenis met het Central Boeking Platform verhaal; beperkt aantal participerende Operatoren waarbij 80% niet in het BTS verhaal zitten.

De Schippers / Scheepseigenaars   

Als we het engagement van de terminals met betrekking tot de ploegen / shiften welke zij zullen toewijzen aan binnenvaart bekijken dan begin ik te begrijpen waarom de barge operatoren druk zetten op de schippers om 24/7 beschikbaar te zijn. Nergens in het ganse verhaal komt de schipper / scheepseigenaar aan het woord. Hij werd ook niet geconsulteerd en is ook op geen enkel vlak vertegenwoordigd. “Naviger et tais toi” is het moto. Dat een 24/7 schip dan een extra kapitein en bemanning aan boord moet hebben brengt een aanzienlijke extra kost mee tegenover een 18/6 vaarcontract. En dat willen de operatoren niet vergoeden. Gevolg zal zijn dat schippers die nog aan het bekomen zijn van de 2008 crisis gedwongen worden de kantjes er af te varen en toch maar gaan sjoemelen met de vaar en rusttijden in het vaartijdenboek of tachograaf. En als er dan weer een incident is dan spelen de operatoren de onnozel onschuld. Een exploitatie B voor 24 uur vaart voor schepen met een LOA van >86 meter vereist 2 kapiteins, 1 stuurman en 2 matrozen permanent en actief conform de werk – rusttijden reglementering (Cfr Belgisch Staatsblad 14712 – 16.03.2007). Zal de Havenpolitie en de HKD diensten de controle hierop aanscherpen?

Er wordt sowieso al regelmatig een loopje genomen met dezelfde Gemeentelijke Havenpolitieverordening. Voorbeeld Art. 2.1.6 – Uitzicht vanop de commandobrug waar we geregeld hallucinante koppelverbanden zien waar men vanop de commandobrug geen idee heeft wat er een kilometer voor het schip gebeurd. En dat is dan een zichtbare overtreding. Wat met de “onzichtbare” overtredingen?

Last but not least, waarom is BTS niet 100% verplicht en 100% transparant voor alle gebruikers? Operatoren, Terminals en Schippers? Gaat het dezelfde weg op als met het CBP? Voor de zoveelste keer hoop ik oprecht dat ik ongelijk krijg. Kortom, er is een Actieplan “Optimalisatie Containerbinnenvaart” en dat zit vol goede bedoelingen en is op zichzelf lovenswaardig. En onder het leidmotief van de eerbiedwaardige Leider van Sint Andries “The prove of the pudding is in the eating” zullen we het allemaal zien gebeuren. Lets start eating the pudding. Smakelijk.

 

En dan is er ook nog Contargo

https://www.contargo.net/en/news/2018-04-25_congestion_in_rotterdam_/

En weer laat mijn buikgevoel me niet in de steek. Ik zei het al: (maar ik heb ook wel de reputatie een beetje naïef te zijn ?)”. Hoe hoog reikt arrogantie om meer dan de helft van twee wereldhavens te blacklisten. Als deze actie van Contargo – in Fahrgemeinschaft met H&S, marktverstorend is in de twee grootste havens van Europa, dan moet men daar in Brussel bij DG Concurrentie eens dringend naar kijken.

Je zal als ondernemer maar “blacklisted” worden. In het vooruitzicht van een meer efficiente binnenvaart neem je als vooruitziend ondernemer al enkele initiatieven die kaderen in het Actieplan Containerbinnenvaart.

Zo is er Zuidnatie die zich een binnenvaartschip aanschaft en anticipeert op Bundeling door zich te engageren in vletwerk. En dan zet Contargo de locaties 118 en 468 prompt op de zwarte lijst – “De terminals die wij in de toekomst niet meer aanlopen, zijn; Antwerpen: Kaai 188, 212, 236, 242, 311, 426, 468, 478, 730, 742,1213”. Voor 118 wordt wel een uitzondering gemaakt als er eenmaal per week een minimum volume van 20 containers is.

Sea-Invest anticipeert ook al en zet zich met de nieuwe concessie op 730 in op multimodaal. En prompt gaat ook 730 op de zwarte lijst. Lopen we niet meer aan (sic. Contargo). Één aanloop per week onder voorwaarden is zelfs Sea-Invest niet gegund.

Dat Contargo nog wel de Scheldeterminals onvoorwaardelijk bediend is niet verwonderlijk. Alsof de Scheldeterminals niet mee – ik benadruk “mee” – de oorzaak van congestie waren. Maar je wil natuurlijk vooral niet je klanten, verladers en rederijen in het harnas jagen. Ook niet van die verladers die zelf bepalen wie de binnenvaart operator is en de rekening naar de reders laat sturen. En dan heb je de verladersorganisaties zoals EVO, ADSp en OTM die blijven roepen dat ze geen partij zijn in het hele gebeuren. Men zou dan denken dat Contargo die “witte” terminals bediend en de congestie toeslag annuleert – neen hoor.

En dan is er de oorverdovende stilte van het ICBO – de recent geactiveerde Internationale Container Binnenvaart Organisatie – die o.a. Contargo, H&S, Danser en IBarge als lid hebben. Is er binnen deze organisatie overleg geweest? Welke rol speelt de Duitse “Fahrgemeinschaft” in deze?

Kortom, het is duidelijk dat Contargo niet in staat is om invulling te geven aan het Actieplan Containerbinnenvaart. Planning & Samenwerking? Ze hebben het nooit kunnen doen en zijn niet bekwaam om vandaag of in de toekomst samen te werken. Contargo bijft vanuit zijn navel – lees hun inland terminals – de lichters plannen. Bundeling van volumes? Zelfde verhaal. De operatoren zijn gewoonweg niet bekwaam om efficiënt te plannen en samen te werken om maximale bundeling te bereiken. Innovatie op het vlak van digitalisering moet men al helemaal niet verwachten.

Tijd om de zaken nu eindelijk eens op punt te zetten.

 • Barge Operatoren geven aan de Schelde Terminals – Kaai 869, 913, 1700, 1718, 1742 – hun geschat volume aanvoer en afvoer op en termijnen (één of meerdere dagen)
 • Het totaal aantal te behandelen containers op een ligplaats dient minimum 40 moves te zijn en bekomt per schijf van 25 moves één uur operaties.
 • De Schelde Terminals geven in functie van het volume aan de Operator een “ligplaats – aanloopvenster” met vaste weekdagen en vaste aankomst en vertrek uren.
 • Buiten de “Fixed Windows” blijven er “Inducement Windows” waar binnenvaartschepen worden behandeld op een “first come, first served” basis.
 1. De Barge Operatoren kunnen hun lading coördineren – al of niet gezamenlijk met con-collega’s – en hebben de garantie dat hun schepen behandeld worden.
 2. De terminals kunnen mankracht en materiaal plannen en hebben de garantie dat deze resources optimaal benut worden met een minimum aan idle time
 3. De gecoördineerde aanpak van de operatoren kan resulteren in een hogere frequentie en betere capaciteitsbenutting van de beschikbare tonnage
 4. De verladers hebben de zekerheid dat hun lading correct en op tijd wordt vervoerd
 5. De Reders kunnen eveneens op beide oren slapen en een duurzaam logistiek product aanbieden

Of is dat te gemakkelijk?

 

Antwerp port community – action plan for containerised inland shipping

The press release of the Port Authority starts promising. “All stakeholders involved in the port of Antwerp signed today… “. The key lies especially in the “All” and it goes further. “With the support of the maritime terminals involved, the barge operators, shipping companies, shippers, forwarders, NxtPort, CEPA, the Flemish government, the Flemish Waterway, Alfaport-Voka and the Antwerp Port Authority”. Concrete implementation then revolves around three main pillars: planning and cooperation, bundling and digitisation. Superb. I refer proudly to my earlier Blogs where I indicate that ALL stakeholders should take a step in the direction of solutions. And what is the result of one year and 40 workshops (from Spring 2017 to Spring 2018)? 3 obvious solution areas. And let us not moan that it has taken so long and, above all, let us not pretend that it will not change anything. I already believe in it! (But I also have the reputation of being a bit naive ?)

Congratulations to all stakeholders who have achieved this. To deliver now and put the good intentions into practice. Because these are the right actions.

Planning & Cooperation.

The terminals undertake to apply a more integrated planning approach. The reintroduction of BTS and the commitment to offering a minimum inland shipping dedicated treatment capacity are good decisions (Antwerp Gateway – congratulations). Additional measures such as centralised lighter planning combined with cooperation between the barge operators (activate Fahrgemeinschaft???) will certainly help to reduce congestion but also to make better use of the handling capacity at the terminals.

Bundling Volumes

This is “double employ” with cooperation between the barge operators – so good. The “minimum call size” concept is a big hit. That’s what I’ve been calling for since 2014 in my study Inland navigation of all bridges, locks and cranes. So that is all well and good. It is also good that the Port Company and the Flemish government are providing supporting financial measures. Let these measures be structural and not of the kind that, after 3 years after the end of these financial measures, all goes “BACK TO SQUIRE ONE”. I am curious, however, about the operational measures.

Digitisation

Of course, the process will benefit from the earliest possible exchange and sharing of information. It remains to be seen whether NxtPort can play a role in this. I had understood that NxtPort itself was not going to implement and develop any ICT solutions. While NxtPort may aspire to play a coordinating role, let us not try to reinvent the wheel and see what ICT solutions are already on the shelf that can be rolled out instantly – without a few minor cultural changes.

Finally, there are the ‘short- and medium-term framework conditions’. Will we only be able to compensate NOW for the structural shortages of Port workers? Last week, a campaign to make working in the port more attractive – too little – too late. CEPA really needed one year and 40 workshops to take action and overcome this acute shortage. The sun is already shining, it will soon be summer holidays again and the trade unions don’t give a F*CK that there is insufficient working capacity.

An 8 out of 10 so for this. But as Frere Jacques says, “the proof of the pudding is in the eating”. But I insist on one condition: that in the stakeholders’ organisations, “Dedicated Implementation Teams” will be set up that will only work on this assignment in the coming 12 months and will be exempt from any other tasks. In some organizations this may be a “Coordinator” who reports directly to the Management, in others it may be a Team who has a proxy to make the necessary decisions and enforce its implementation.

Antwerps Actieplan Containerbinnenvaart

Het perscommuniqué van het Gemeentelijk Havenbedrijf begint veelbelovend. “Alle betrokken stakeholders in de haven van Antwerpen ondertekenden vandaag…. “ De sleutel ligt vooral in het “Alle” En het gaat verder. Met de steun van de betrokken maritieme terminals, de barge operatoren, rederijen, verladers, expediteurs, NxtPort, CEPA, de Vlaamse overheid, de Vlaamse Waterweg, Alfaport-Voka en het Havenbedrijf Antwerpen”. De Concrete invulling draait dan om drie grote pijlers: planning en samenwerking, bundeling en digitalisering. Schitterend. Ik verwijs dan ook trots naar mijn eerdere Blogs waar ik te kennen geef dat ALLE stakeholders een stapje in de richting van oplossingen moeten zetten. En wat is het resultaat van één jaar en 40 workshops (van Lente 2017 tot Lente 2018)? 3 voor de hand liggende oplossingsgebieden. En laten we nu niet jammeren dat het zo lang heeft moeten duren en vooral niet op voorhand gaan stellen dat het allemaal niets zal veranderen. Ik geloof er alvast in !! (maar ik heb ook wel de reputatie een beetje naïef te zijn ?)

Een dikke proficiat aan alle stakeholders die dit hebben bereikt. Nu nog leveren en de goede intenties in de praktijk omzetten. Want het zijn wel de juiste acties.

Planning & Samenwerking.

De Terminals verbinden zich ertoe om een meer geïntegreerde planning toe te passen. Het terug invoeren van BTS en het engagement om een minimale binnenvaart toegewijde behandelingscapaciteit aan te bieden zijn goede beslissingen (Antwerp Gateway – proficiat). Bijkomende maatregelen zoals gecentraliseerde lichterplanning gecombineerd met een samenwerking tussen de barge operatoren (Fahrgemeinschaft activeren??) zullen zeker bijdragen tot minder congestie maar ook tot een betere benutting van de behandelingscapaciteit op de Terminals.

Bundeling van Volumes

Dat is “Double Employ” met samenwerking tussen de barge operatoren – dus goed. Klap op de vuurpijl is het “minimum call size” concept. Dat roep ik nog maar sinds 2014 in mijn studie Binnenvaart van alle bruggen, sluizen en kranen. Goed dus. Ook goed is dat het Havenbedrijf en de Vlaamse overheid ondersteunende financiële maatregelen voorzien. Laat die maatregelen dan wel structureel zijn en niet van de soort dat na 3 jaar na het stopzetten van die financiële maatregelen de ganse boel “TERUG NAAR AF” gaat. Ik ben wel benieuwd naar de Operationele maatregelen.

Digitalisering

Natuurlijk zal het proces voordeel halen bij een zo vroeg mogelijke uitwisseling en delen van informatie. Dat NxtPort hierin een rol kan spelen is nog maar de vraag. Ik had begrepen dat NxtPort zelf geen ICT oplossingen ging aanbrengen en ontwikkelen. Een coördinerende rol mag NxtPort dan wel ambiëren, laten we vooral niet proberen het wiel uit te vinden en te kijken wat er reeds aan ICT oplossingen op het schap liggen dat – mist enkele kleine culturele aanpassingen – instant kan worden uitgerold.

En dan zijn er tot besluit de “randvoorwaarden op korte en middellange termijn”. Gaan we NU pas de structurele tekorten van Havenarbeiders opvangen?? “Too little – too late”. Vorige week een campagne om werken in de haven aantrekkelijker ter maken. Heeft CEPA echt één jaar en 40 workshops moeten wachten om dit acuut tekort weg te werken. De zon schijnt al, spoedig is het weer zomervakantie en de vakbonden kan het geen F*CK schelen dat er onvoldoende arbeidscapaciteit is.

Een 8 op 10 dus voor dit. Maar zoals Frere Jacques zegt; “‘the proof of the pudding is in the eating”. Maar ik heb er vertrouwen in op één voorwaarde; dat men in de stakeholders organisaties “Dedicated Implementation Teams” opstart die zich de komende 12 maanden slechts op één opdracht zullen inzetten en daarvoor ook vrijgesteld zijn. In sommige organisaties kan dat een “Coördinator” zijn die rechtstreeks aan het Management rapporteert, in andere kan het een Team zijn dat proxy heeft om de nodige beslissingen te nemen en de implementatie kan afdwingen

 

Congestie containerbinnenvaart kost handenvol geld

ICBO toont zich in FLOWS en alhoewel het weinig goed nieuws brengt is er toch iets positiefs, namelijk ziet ICBO en haar 11 leden blijkbaar dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig zijn in de congestieproblemen in de binnenvaart.

Goed te zien dat ICBO nu geactiveerd is

Natuurlijk vertegenwoordigd Tony Hylebosch de belangen van de 11 Barge Operatoren die wel een belangrijk stakeholders contingent vormen. Het tekort aan lichtercapaciteit op de Terminals en het tekort aan havenarbeiders is een deel van het probleem. Maar hij spreekt ook terecht de Barge Operatoren aan. Ze blijven echter in staat van ontkenning en de harde feiten en cijfers van één van de belangrijkste oorzaken van de problemen negeren. De fragmentatie van de container binnenvaart operatoren. Zolang ze blijven navelstaren en binnenvaart aanvoer naar de havens plannen vanuit hun eigen terminals zonder oog voor het nefaste inefficiëntie effect dit heeft in de zeehavens blijft het dweilen met de kraan open. En juist daarom verwachten de binnenvaart operatoren geen structurele oplossingen op korte termijn. Wanneer de havencongestie de operatoren naar schatting 24 miljoen euro heeft gekost verwacht men dat de haven terminals de rest van de door operatoren gecreëerde inefficiëntie absorberen. De zee terminals kunnen dan wel een tandje bijsteken maar wie is bereid om zich te engageren tot bijdragen aan de nodige investeringen in bijkomende binnenvaart kade capaciteit? Dan pocht men met superstructuur in de vorm van kranen (bij Medrepair) die slechts 4 breed kunnen behandelen waardoor CEMT Class Vb schepen van 6 breed 4 maal moeten verhalen om de lading in te nemen. Wie betaald dat?

De enige partij die weinig of geen invloed heeft op deze stand van zaken zijn de schippers. Zij zijn in deze het “lijdend voorwerp” aan de uitgang van het verteringsproces en ondergaan het getouwtrek tussen zee terminals en barge operatoren met toenemende frustraties. Toch heeft elke “cloud a silver lining”. Juist door deze inefficiënte wijze van werken is er nood aan meer binnenvaart capaciteit en dus moeten er meer schepen varen om dezelfde volumes te bewegen. Dus met mijn hart en ziel toegewijd aan de scheepseigenaars – vooral niets veranderen en blijven voortmodderen.

Oplossingen? 1. De zee terminals moeten eens een diepgaande analyse maken van de kosten voor binnenvaart behandeling. Lichters met een operatie van minder dan 30 moves moet men niet weigeren maar men kan wel de reeele kosten inbrengen en een minimum vastleggen en aftoppen met een sliding scale waarbij grote volumes een lagere behandelingskost dragen. De keerzijde is dat kleine volumes een hogere unitkost moeten dragen of kunnen naar punt 4 – Transferrium. 2. Zee terminals moeten binnenvaart dedicated kadecapaciteit bieden. Dat stelt hen in staat om met de barge operatoren vaste windows af te spreken en stelt de operatoren in staat beter te plannen en de beschikbare capaciteit beter te benutten. 3. Maatregel 1 & 2 moet de barge operatoren aanzetten tot meer samenwerking en het opmaken van BSA’s (Barge Sharing Agreements). 4. Voor de kleine volumes dient een transferium te worden gecreëerd waar lichters hun kleine volumes rechtstreeks in shuttle lichters overzetten. Een “Shuttle Barge” is een lichter die van het Transferium slechts 1 zee terminal bediend in een vast vaarschema en daar een dagelijkse vaste window heeft. 5. Op basis van de aangegane termijn verbintenissen engageren de zee terminals zich om de nodige binnenvaart kade en mankracht capaciteit te voorzien om de door de binnenvaart vervoerde containers optimaal te behandelen.

Saeftinghedock – Nu !!

Inge Ghijs in De Standaard heeft wel hier en daar een punt en bevestigd mijn kritiek door te stellen dat de Liefkenshoek tunnel een flop was. De tunnel an-sich was eigenlijk geen flop; het management en gebruik van deze oeververbinding was dat eens te meer. Aan de andere kant had Mevrouw Ghijs, alvorens publiek onzin neer te pennen iets meer journalistiek onderzoek kunnen doen om alles in de juiste context te plaatsen. Haar argumenten missen basis en ze spreekt zichzelf in hetzelfde opniestuk meermaals tegen. Het basis idee van Liefkenshoek was wel om vooral het transitverkeer d.w.z. vrachtverkeer dat niet perse haven gebonden is en ca. 60% van het vrachtverkeer rond Antwerpen vertegenwoordigd via deze route te leiden. Een aansluiting van A12 naar E34 was zondermeer een project met visie. De spoortunnel die er recent bijkomt nog niet meegerekend. Waarom men dan deze link voor ALLE vracht verkeer tussen E34 / E17 enerzijds en A4 / A12 / E19 en E313 niet verplicht heeft gemaakt is mij nog steeds een raadsel. Vandaag kan men met intelligente ICT scanning de vrachtwagens door de Kennedytunnel tol laten betalen met daaraan een tolvrije Liefkenshoek tunnel gekoppeld en de mobiliteitschaos die de Antwerpenaren en de Vlaamse burgers in het algemeen teisteren aanzienlijk verzachten. Dat het ernstig gesteld is met de mobiliteit is dan alweer een open deur intrappen; dank aan stRaten-generaal, Ademloos, Ringland en consoorten die al ruim 23 jaar dwarsliggen zonder enige democratische legitimiteit noch enige verantwoordelijkheid voor de gevolgen – kortom een uit de hand gelopen hobby van een groepje geitewollensokken bakfietsers met het gekende gevolg. Gelukkig met dank aan de Oosterweel Intendant gaat het daar nu eindelijk in de goede richting. In die wetenschap en omdat het vooral de NIET haven gebonden trafieken zijn c.q. 60%, is een Saeftinghedok absoluut geen waanzin – er is zelfs weinig tot geen verband. Zelf geeft Inge Ghijs het probleem aan en spreekt ze haar eigen thesis tegen. Langs waar denkt ze dat de vrachtwagens met containers tussen Zeebrugge en het Duitse achterland zullen rijden? En langs waar zullen de vrachtwagens met containers tussen Rotterdam en Noord Frankrijk rijden? Juist… via Antwerpen!! En als er dan al containers tussen Zeebrugge en Rotterdam moeten bewegen zullen ze zeker niet met de binnenvaart worden vervoerd – woeps over de weg dus via… juist Antwerpen. Om veel verschillende redenen is GEEN Saeftinghedok pas waanzin en nog meer containers via Zeebrugge laten lopen is zeker niet de oplossing voor het Antwerps mobiliteitsprobleem. Dat er ruimte is voor samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge is alweer een open deur intrappen maar dan zeker niet op het commerciële vlak noch op het gebied van operaties en infrastructuur. Wel op vlak van backoffice zoals financiën, administratie, concessiebeheer etc… zijn er zeker synergiën te vinden die de beide havens meer competitief kunnen maken t.o.v. de buurhavens in het noorden en oosten. De huidige klanten van de Antwerpse haven zijn vragende partij voor een Saeftinghedok, meer containers op de binnenvaart vereist aangepaste infrastructuur maar vooral meer kademuur en niet te vergeten de ecologische voetafdruk van de miljoenen containers die vanuit vanuit Antwerpen ruim 100 kilometer minder over land dienen te worden vervoerd maken een Saeftinghedok meer dan noodzakelijk.

 

HAVENARBEIDERS EN VAKBONDSBARONNEN

Waar is de tijd…. Dat dokwerkers zondagavond terug van onze mooie Belgische kust met de familie nog in zwembroek in de auto hun nachtshift kwamen opeisen? Dat vakbondsbonzen onder de kraan schepen kwamen stilleggen om dan bij het nuttigen van enkele flessen Whisky met de Natiebazen een “regeling” te treffen. Dat BTB Secretarissen hun “verdwaalde” broers aan havenbedrijven kwamen opdringen? Toen ik enkele jaren terug bij de CEPA directie polste wat de zoon van een vriend moest doen om Havenarbeider te worden werd me lachend verteld: “eerst een vakbondskaart pakken, en liefst één met een rood kleurtje”. De weledele vakbondssecretaris geeft inderdaad zonder er doekjes om te winden toe dat hij “alleen kandidaten doorstuurt”. Hij is dus de “filter” en je moet via hem worden “doorgestuurd”. Er is een politiek genie aan deze brave man voorbijgegaan. Samusocial in ’t meervoud! Hij geeft met even veel woorden toe dat de vakbond aan de poort staat en dat hij alleen de “poort” beheerd en kandidaten “doorstuurt”. Het resultaat spreekt voor zich; 98% van de havearbeiders is gesyndikeerd. Enkel in de Volksrepubliek China en Noord Korea vinden we nog dergelijke lidmaatschapsresultaten. Laat er geen twijfel over bestaan; werknemersorganisaties en vertegenwoordiging in het sturen van onze Havenbedrijven is nuttig en nodig. Waar het fout is gegaan is moeilijk te duiden maar er zijn toch wel enkele tekens aan de wand. Macht corrumpeert; dat is een vaststaand feit. Vooral wanneer mensen met een laag intellectueel niveau door middel van vriendjespolitiek met lidkaarten, veel pinten aan ’t kot en een groot bakkes zichzelf en met hun vriendjes macht verwerven gaat het fout. Gelukkig groeit er bij de vakbonden langzaam – en hopelijk zeker en ook bij de Havenbonden – een lichting van idealistisch geïnspireerde kaders die het wel goed voorhebben met de arbeiders en in staat zijn om op basis van hun goede opvoeding en opleiding waarde toe te voegen aan de relaties tussen arbeiders en bedrijven. Focus op werkomstandigheden, veiligheid, goede condities en een correcte arbeidsorganisatie in overleg met, en indien nodig afdwingend, met de havenbedrijven krijgen vandaag bij deze kaders meer aandacht. Nu enkel hopen dat ze niet te veel bij de “hond” slapen. Of de huidige vakbondsbaronnen en CEPA bereid zijn om ruimte te geven aan deze ontwikkelingen is nog maar de vraag. Het zal van binnenuit moeten komen of het zal niet komen.

 

Falende Ketenregie? Binnenvaart?

Ik zie met gemengde gevoelens een overzicht van de problemen – uitdagingen zijn het al lang niet meer – die ik al sinds 2014 aankaart nu opgelijst in logistiek.nl. Er is sindsdien niets veranderd, integendeel, het werd alleen maar erger en iedereen blijft op het “burning platform” zitten. Hier dan een kort overzicht en enkele KIS oplossingen (Keep It Simple). En ja, verwijten over en weer waarbij quasi alle protagonisten boter op het hoofd hebben (of om het op zijn “Hollands” te zeggen – “Poep op hun Hoofd”). Ligplaats en los/laad planning van de terminals is een zootje.

Natuurlijk gaan 20,000 TEU ULCV’s voor op binnenvaartschepen maar met uitzondering van APMT II in Rotterdam hebben de Terminals in Rotterdam en Antwerpen amper geïnvesteerd in binnenvaart behandelingscapaciteit. Bart Kuipers van Erasmus Universiteit heeft daar een punt en zijn analyse is evenzo geldig op Binnenvaart. En de illusie dat Nextlogic, Blockchain en soortgelijke mirakel ICT ontwikkelingen het allemaal zouden oplossen begint intussen toch ook al wat te koelen. En dan zijn er de operatoren zoals Nedcargo, Rotra, Heager & Schmidt, Heuvelman etc… . De congestie is een “structureel probleem”. Daarbij vergeten ze gemakkelijkheid halve dat zijzelf een onderdeel van die structuur zijn en dus ook een deel van de oplossingen moeten aandragen. Zolang deze operatoren lichters blijven laden vanuit HUN terminal perspectief voor verschillende zeeterminals en zich daar te pas en onpas aanmelden met 5 of 10 containers per call zal het een probleem blijven. Door een gebrek aan samenwerking op het vlak van de operatoren (Fahrgemeinshaft V 2.0?) zal het quasi onmogelijk zijn voor de terminals om op een kostendekkende wijze de binnenvaart te bedienen. Als dezelfde operatoren dan kleine onaangepaste maar vooral goedkope schepen blijven charteren zullen extra handelingen en daarbij horende kosten blijvend zijn. Maar ach, wie maalt er om; stuur de rekening van inefficiëntie maar door naar de verladers c.q. Kuhne & Nagel.

En dan legt men de zaak op het bord van Den Haag en Brussel. Vrije markt zeker maar oowee als het niet naar wens gaat; dan zijn alle ogen gericht op Kwatta en moet de politiek het maar oplossen. En dan zijn er de recente initiatieven van de Haven Autoriteiten. Iedereen aan de tafel en hier is de oplossing…. Nexlogic !! CER is ook zo’n mirakeloplossing – flikker het maar weer op de weg. Het mag wat kosten aan de belastingbetaler maar vooral niet aan de veroorzakers van de problemen. Alhoewel, daarvoor kunnen ze ook wel weer een “toeslag” in rekening brengen toch?

Heb ik oplossingen? Ja hoor maar het is wel een verzameling van deeloplossingen die in elkaar schuiven met als doel de ketenregie te verwezenlijken. Operatoren: geen SLA’s maar BSA’s – Barge Sharing Agreements waarbij diverse operatoren vanuit eenzelfde vaargebied – bvb Rhine-Ruhr – met elkaar capaciteit uitwisselen met als doel de volumes te consolideren vanuit zeeterminal perspectief. Daarvoor ook CEMT Class Vb schepen inzetten en correcte vrachtprijzen betalen zodat de binnenvaartondernemers in een 18/7 operatie goede en volledige bemanningen kunnen houden en veilige vaart verzekeren. Container Terminals: investeren in dedicated barge handling capacity en vaste aanloopvensters toewijzen aan de operatoren tegenover een vaste kost en een vooropgesteld minimum moves/aanloop. Verladers: bij de rederijen in de vrachtovereenkomsten een mimimum modal split afdwingen waarbij naar de toekomst toe 2030 doelstellingen gelden. Rederijen: door middel van lange termijn samenwerkingen met de container terminals de container terminals de gelegenheid geven te investeren infrastructuur en behandelingscapaciteit voor binnenvaart en spoor.

Intussen zijn oplossingen via Transferrums, Moerdijk, Kramer etc… te vergelijken met Hansje Brinker met de vinger in het gat in de dijk – in Nederland wel bekend.