En dan is er ook nog Contargo

https://www.contargo.net/en/news/2018-04-25_congestion_in_rotterdam_/ En weer laat mijn buikgevoel me niet in de steek. Ik zei het al: “(maar ik heb ook wel de reputatie een beetje naïef te zijn ?)”. Hoe hoog reikt arrogantie om meer dan de helft van twee wereldhavens te blacklisten. Als deze actie van Contargo – in Fahrgemeinschaft met H&S, marktverstorend is in

Antwerp port community – action plan for containerised inland shipping

The press release of the Port Authority starts promising. “All stakeholders involved in the port of Antwerp signed today… “. The key lies especially in the “All” and it goes further. “With the support of the maritime terminals involved, the barge operators, shipping companies, shippers, forwarders, NxtPort, CEPA, the Flemish government, the Flemish Waterway, Alfaport-Voka

Antwerps Actieplan Containerbinnenvaart

Het perscommuniqué van het Gemeentelijk Havenbedrijf begint veelbelovend. “Alle betrokken stakeholders in de haven van Antwerpen ondertekenden vandaag…. “ De sleutel ligt vooral in het “Alle” En het gaat verder. “Met de steun van de betrokken maritieme terminals, de barge operatoren, rederijen, verladers, expediteurs, NxtPort, CEPA, de Vlaamse overheid, de Vlaamse Waterweg, Alfaport-Voka en het

Congestie containerbinnenvaart kost handenvol geld

ICBO toont zich in FLOWS en alhoewel het weinig goed nieuws brengt is er toch iets positiefs, namelijk ziet ICBO en haar 11 leden blijkbaar dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig zijn in de congestieproblemen in de binnenvaart. Goed te zien dat ICBO nu geactiveerd is Natuurlijk vertegenwoordigd Tony Hylebosch de belangen van de

Saeftinghedock – Nu !!

Inge Ghijs in De Standaard heeft wel hier en daar een punt en bevestigd mijn kritiek door te stellen dat de Liefkenshoek tunnel een flop was. De tunnel an-sich was eigenlijk geen flop; het management en gebruik van deze oeververbinding was dat eens te meer. Aan de andere kant had Mevrouw Ghijs, alvorens publiek onzin

HAVENARBEIDERS EN VAKBONDSBARONNEN

Waar is de tijd…. Dat dokwerkers zondagavond terug van onze mooie Belgische kust met de familie nog in zwembroek in de auto hun nachtshift kwamen opeisen? Dat vakbondsbonzen onder de kraan schepen kwamen stilleggen om dan bij het nuttigen van enkele flessen Whisky met de Natiebazen een “regeling” te treffen. Dat BTB Secretarissen hun “verdwaalde”

Falende Ketenregie? Binnenvaart?

Ik zie met gemengde gevoelens een overzicht van de problemen – uitdagingen zijn het al lang niet meer – die ik al sinds 2014 aankaart nu opgelijst in logistiek.nl. Er is sindsdien niets veranderd, integendeel, het werd alleen maar erger en iedereen blijft op het “burning platform” zitten. Hier dan een kort overzicht en enkele

THE Maritime Capital of Europe !

Modesty and shyness was never the strongest characteristic of the Dutch Business Community. Our Dutch friends can however through history rightfully claim credit for many achievements and be proud with good reasons. Occasionally however they tend to take their ambitions for real well ahead of that reality and proclaim such reality through strong and convincing

Centraal Boeking Platform – STAVAZA?

Het is intussen alweer 13 maanden geleden dat op de Inland Container Terminal TCT in Willebroek het Centraal Boeking Platform (CBP) over de doopvont werd gehouden. Zoals dat gaat met dopen zijn er ouders, peters en meters aanwezig en familie die allemaal op hun eigen wijze genieten van het gebeuren. Het kind wordt een mooie