ALFAPASS

Dit verhaal begint met een brief van een gerechtsdeurwaarder in de brievenbus, een ervaring die ik nog nooit heb mogen meemaken en nu met Alfapass voor de eerste maal. Met licht opgetrokken wenkbrauwen alweer een levenservaring rijker.

Het vermoedelijke onderwerp van de “Minnelijke ingebrekestelling” is badge 167460 van Alfapass CV over een rekening INV22-013557 van 20/06/2022 voor een bedrag van 72,60 Euro. Die factuur heb ik op 20/06/2022 ontvangen en besloten deze niet te betalen. Reden voor mijn beslissing; de betrokken alfapass badge expiry date is 22/06/2022 en ik heb deze niet meer nodig. Ik besluit ook niet te reageren omdat eerdere berichten van Alfapass duidelijk maakten dat de badge al op 01/11/2021 onbruikbaar was omdat ik ze niet had laten vervangen door een nieuwe Alfapass kaart en deze dus niet meer geldig was. Ik  citeer uit een e-mail van Alfapass van 01/05/2021: “In dat kader vragen wij U om volgende Alfapass-kaarten die gekoppeld zijn aan uw firma te laten vervangen en dit voor 01/11/2021. Na deze datum zullen deze Alfapass-kaarten mogelijks niet meer bruikbaar zijn” Ik mocht er dus vanuit gaan dat ik met ingang van 01/11/2021 geen  Alfapass abonnement meer had.

In de loop van 2022 ontvang ik verschillende e-mails (zie lijst met datums) met dezelfde boodschap geruststellende boodschap waarin wordt bevestigd dat mijn abonnement niet meer geldig is en ook niet automatisch wordt verlengd.

28/03/2022 – 14/04/2022 – 14/06/2022 – 14/07/2022 – 14/08/2022 – 28/04/2022 – 28/06/2022 – 28/07/2022 – 28/08/2022 – 28/09/2022 – 28/10/2022.

Bedrijfsnaam: SEASC4U – Klantnummer: 10771 Aantal abonnementen die volgende maand automatisch verlengd worden: 0

Ik ontvang ook betalingsherinneringen op 21/07/2022, 04/08/2022 en 11/08/2022

Ik citeer:

“Gelieve de achterstallige facturen per kerende te voldoen en dit binnen een termijn van 15 dagen of uiterlijk tegen 5-8-2022. In overeenstemming met artikel 8.6 en artikel 11.1 van onze algemene voorwaarden worden de betreffende kaarten en/of abonnementen, waarvoor werd gefactureerd, bij niet-betaling en alleszins op hun vervaldatum, geblokkeerd. U kan uw betaaldocumenten online raadplegen via onze applicatie op”

Dus weer een bevestiging dat mijn Alfapass niet meer geldig is en dat er dus geen abonnementen of facturen dienen te worden betaald.

En dan is er vandaag de “Minnelijke ingebrekestelling” van gerechtsdeurwaarders F. Jennes, J. Behaeghel en P. De Neef namens Alfapass CV

  • 20/06/2022 Factuur INV22-013557                                        72,60 EUR
  • 20/07/2022 Wettelijke verhoging                                        40,00 EUR
  • 25/10/2022 Intresten                                         1,54 EUR
  • 25/10/2022 Inningsrecht                                        15,92 EUR
  • 25/10/2022 Aanmaning (Art.7 KB 30.11.76)                            22,21 EUR
  • Totaal onder voorbehoud                           152,27 EUR

Alfapass bestaat nu al vele jaren en is in het kader van veiligheid van onze prachtige Haven Antwerp-Bruges een meerwaarde. Het is daarom spijtig dat Alfapass CV op administratief vlak zo slordig en intimiderend te werk gaat en daarom betrek ik ook de aandeelhouders / bestuurders in deze omdat ik vrees dat ik niet het enige slachtoffer ben van deze administratieve praktijken.

Om af te sluiten; Alfapass heeft geen gronden om de betaling van factuur INV22-013557 te eisen, mijn abonnement op badge 167460 was verlopen op 01/11/2021 en neen ik wens mijn abonnement op Alfapass niet te vernieuwen of verlengen, neen ik betaal factuur INV22-013557 voor het onbestaande abonnement 2022-2023 niet en neen ik betaal de onterechte vordering JDB543669 van gerechtsdeurwaarders F. Jennes, J. Behaeghel en P. De Neef niet.

No Comments

Post a Comment