Antwerps Actieplan Containerbinnenvaart

Het perscommuniqué van het Gemeentelijk Havenbedrijf begint veelbelovend. “Alle betrokken stakeholders in de haven van Antwerpen ondertekenden vandaag…. “ De sleutel ligt vooral in het “Alle” En het gaat verder. Met de steun van de betrokken maritieme terminals, de barge operatoren, rederijen, verladers, expediteurs, NxtPort, CEPA, de Vlaamse overheid, de Vlaamse Waterweg, Alfaport-Voka en het Havenbedrijf Antwerpen”. De Concrete invulling draait dan om drie grote pijlers: planning en samenwerking, bundeling en digitalisering. Schitterend. Ik verwijs dan ook trots naar mijn eerdere Blogs waar ik te kennen geef dat ALLE stakeholders een stapje in de richting van oplossingen moeten zetten. En wat is het resultaat van één jaar en 40 workshops (van Lente 2017 tot Lente 2018)? 3 voor de hand liggende oplossingsgebieden. En laten we nu niet jammeren dat het zo lang heeft moeten duren en vooral niet op voorhand gaan stellen dat het allemaal niets zal veranderen. Ik geloof er alvast in !! (maar ik heb ook wel de reputatie een beetje naïef te zijn ?)

Een dikke proficiat aan alle stakeholders die dit hebben bereikt. Nu nog leveren en de goede intenties in de praktijk omzetten. Want het zijn wel de juiste acties.

Planning & Samenwerking.

De Terminals verbinden zich ertoe om een meer geïntegreerde planning toe te passen. Het terug invoeren van BTS en het engagement om een minimale binnenvaart toegewijde behandelingscapaciteit aan te bieden zijn goede beslissingen (Antwerp Gateway – proficiat). Bijkomende maatregelen zoals gecentraliseerde lichterplanning gecombineerd met een samenwerking tussen de barge operatoren (Fahrgemeinschaft activeren??) zullen zeker bijdragen tot minder congestie maar ook tot een betere benutting van de behandelingscapaciteit op de Terminals.

Bundeling van Volumes

Dat is “Double Employ” met samenwerking tussen de barge operatoren – dus goed. Klap op de vuurpijl is het “minimum call size” concept. Dat roep ik nog maar sinds 2014 in mijn studie Binnenvaart van alle bruggen, sluizen en kranen. Goed dus. Ook goed is dat het Havenbedrijf en de Vlaamse overheid ondersteunende financiële maatregelen voorzien. Laat die maatregelen dan wel structureel zijn en niet van de soort dat na 3 jaar na het stopzetten van die financiële maatregelen de ganse boel “TERUG NAAR AF” gaat. Ik ben wel benieuwd naar de Operationele maatregelen.

Digitalisering

Natuurlijk zal het proces voordeel halen bij een zo vroeg mogelijke uitwisseling en delen van informatie. Dat NxtPort hierin een rol kan spelen is nog maar de vraag. Ik had begrepen dat NxtPort zelf geen ICT oplossingen ging aanbrengen en ontwikkelen. Een coördinerende rol mag NxtPort dan wel ambiëren, laten we vooral niet proberen het wiel uit te vinden en te kijken wat er reeds aan ICT oplossingen op het schap liggen dat – mist enkele kleine culturele aanpassingen – instant kan worden uitgerold.

En dan zijn er tot besluit de “randvoorwaarden op korte en middellange termijn”. Gaan we NU pas de structurele tekorten van Havenarbeiders opvangen?? “Too little – too late”. Vorige week een campagne om werken in de haven aantrekkelijker ter maken. Heeft CEPA echt één jaar en 40 workshops moeten wachten om dit acuut tekort weg te werken. De zon schijnt al, spoedig is het weer zomervakantie en de vakbonden kan het geen F*CK schelen dat er onvoldoende arbeidscapaciteit is.

Een 8 op 10 dus voor dit. Maar zoals Frere Jacques zegt; “‘the proof of the pudding is in the eating”. Maar ik heb er vertrouwen in op één voorwaarde; dat men in de stakeholders organisaties “Dedicated Implementation Teams” opstart die zich de komende 12 maanden slechts op één opdracht zullen inzetten en daarvoor ook vrijgesteld zijn. In sommige organisaties kan dat een “Coördinator” zijn die rechtstreeks aan het Management rapporteert, in andere kan het een Team zijn dat proxy heeft om de nodige beslissingen te nemen en de implementatie kan afdwingen

 

No Comments

Post a Comment