TNO-onderzoek legt bom onder modal shift-beleid

(sic TNO) “zullen de transportkosten voor het wegvervoer naar verwachting halveren” ? Hier geldt hetzelfde als voor andere vervoersdragers – de begrenzing zit hem in de infrastructuur. Het is niet de chauffeur of schipper die ruimte inneemt op het wegen of waternet – het is de vrachtwagen en het schip en of die vrachtwagen nu met of zonder chauffeur beweegt, hij heeft nog steeds 16 x 2,50 + 50 meter ruimte nodig. En als het binnenschip 3 dagen ligt te apegapen wegens geen ligplaats en vrachtwagens vandaag 1 reis Rotterdam / Brussel kunnen doen tegenover 3 in 1980 dan zullen automatisering, e-dolly’s en ICT innovatie hiervoor zeker geen oplossingen bieden.

Vrachtvervoer minstens zo schoon als binnenvaart en spoor ? En dan ook nog aan halve prijs ? Met de huidige marges in weg en binnenvaart ben ik benieuwd wie zoveel centen in de schuif heeft klaarliggen om de nodige investeringen te doen in schepen en vrachtwagen die schoner aan halve prijs kunnen vervoeren. Wie zal in staat en bereid zijn te investeren in de nodige infrastructuur zoals laad & los faciliteiten binnenvaart ? Laadstations voor vrachtwagens ? Natuurlijk kunnen de industrie en magazijnen Oost-Europese werknemers in dienst nemen die bereid zijn in nachtshiften aan daglonen te werken.

Is er dan niets positief aan wat TNO ons tracht te vertellen ? Jazeker. Dat EU beleid welk 10 – 20 jaar geleden werd beslist niet in graniet staat gegraveerd en dus regelmatig in vraag mag gesteld worden. Dat een autoriteit als TNO aan de boom schudt mag ook wel op waarde geschat worden. Maar eigenlijk is de TNO boodschap in heel de studie eigenlijk te vertalen in 1 begrip – Synchromodaliteit !! Even het geheugen opfrissen: Synchromodaliteit is het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk onder regie van een logistiek dienstverlener, zodanig dat de klant (verlader of expediteur) een geïntegreerde oplossing voor zijn (achterland)vervoer krijgt aangeboden. Parameters zijn transporttijd en TCO – totale kosten van de operatie waarin o.a. duurzaamheid, klimaat, maatschappelijke factoren worden verrekend. We kunnen ook onze Europese gronden niet onbeperkt blijven betonneren. Natuurlijk moeten alle alternatieven in het multimodale transportnetwerk op hun voor- en nadelen beoordeeld worden en ja men moet rekening houden met de impact van verschillende technologische trends. Om daaraan nu al meteen de conclusie te koppelen dat de kans groot is dat dat uitpakt in het voordeel van het transport over de weg druist in tegen alles waar TNO voor staat en is dus een voorbarige conclusie.

1 Comment

  • Gunther Ginckels

    januari 30, 2021 at 16:09

    Dank Joost bij Kloosterboer

Post a Comment